kejzateam-log

Klub

Lokalizacja sali treningowej: ul. Grunwaldzka 46, pawilon I piętro, 44-210 Rybnik


Siedziba klubu:  ul. Orzepowicka 20b/40, 44-217 Rybnik


Zarząd klubu:

Artur Kejza – Prezes Zarządu
Michał Rzeszutek – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Kejza – Sekretarz Zarządu


Komisja Rewizyjna:

Mariola Chacia – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Daniel Kejza – Członek Komisji Rewizyjnej


KontoRaiffeisen Bank Polska SA 39 1750 0012 0000 0000 3474 4122


Telefon:

575-510-005


NIP: 642-319-71-83


Regon: 365421003


Składka członkowska :

Prosimy o terminowe wpłaty do 10 dnia miesiąca, którego dotyczą.
Składka płatna jest na konto klubu:

Raiffeisen Bank Polska SA 39 1750 0012 0000 0000 3474 4122

Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik
ul. Orzepowicka 20 b/40, 44-217 Rybnik

W tytule prosimy o wpisanie następującej treści:
„Składka członkowska – Imię i nazwisko” członka Klubu. Grupa zajęć, za jaki okres (miesiąc/rok), np. Jan Kowalski, grupa 1, 01/2017.


Dokumenty do pobrania:

regulamin
deklaracja członkowska
rezygnacja z członkostwa