kejzateam-log

Judo Kids

 

Jeśli chcesz by Twoje dziecko:

 • było sprawne ruchowo,
 • miało poczucie własnej wartości,
 • uczyło się szacunku wobec innych,
 • uczyło się wytrwałości w dążeniu do celu,
 • było bezpieczne,
 • umiało współdziałać w grupie,
 • łatwiej przyswajało naukę szkolną…

zapisz je na zajęcia JUDO!


Judo to więcej niż sport. Judo to kształtowanie charakteru i osobowości.
… a dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym JUDO TO DOBRA ZABAWA 🙂

 

 • SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA. W ramach zajęć – głównie poprzez zabawę, w której w naszym klubie mogą uczestniczyć również rodzice – dzieci doskonalą szereg ważnych dla rozwoju motorycznego cech takich jak: siłę, szybkość, wytrzymałość, równowagę i koordynację oraz orientację przestrzenną. Zajęcia ruchowe służą nie tylko w osiągnięciu wysokiej sprawności, ale są też drogą do ZDROWIA. Pomagają zachować prawidłową postawę ciała, redukują nadmierne kilogramy, doskonalą pracę układów krążenia i oddychania, uelastyczniają mięśnie i więzadła, wzmacniają kości… Na zajęciach dzieci uczą się też bezpiecznego upadania. Jest to bardzo ważna umiejętność – przydaje się nie tylko podczas treningów i zawodów, ale także w trakcie jazdy na rolkach, na nartach, na rowerze oraz podczas każdej nieprzewidzianej sytuacji, zakończonej utratą równowagi i upadkiem. Umiejąc odpowiednio (czyli bezpiecznie) upadać można uniknąć poważniejszych obrażeń np. złamania. Umiejętność ta dobrze opanowana będzie procentować też w życiu dorosłym…
 • POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI. Trening pomaga pokonywać własne słabości, walczyć z kompleksami. Przezwyciężanie przez dziecko zmęczenia i trudności daje poczucie zadowolenia i satysfakcji, a zwycięstwo – nawet drobne – buduje i staje się motywacją do dalszej pracy.
 • SZACUNEK WOBEC INNYCH. W judo obowiązuje swoisty kodeks zachowań i hierarchia. Istnieje kultura zachowania – zarówno na macie, jak i – co istotne – poza nią. Przepisy i zakazy stanowią element WYCHOWANIA w dobrym tego słowa znaczeniu. Dobry trener jest też wychowawcą. Ma swój autorytet – jemu dziecko nie odmówi wykonania zadania (nawet niezwiązanego z judo). Z doświadczenia rodziców możemy potwierdzić – TRENER MOŻE WIĘCEJ 🙂
 • WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO CELU. Poprzez systematyczną pracę (trening), samo-dyscyplinę, a także naukę trudnej sztuki przegrywania dzieci poznają prawdziwą drogę do sukcesu. Zwłaszcza smak porażki uczy je pokory, szacunku wobec przeciwnika, ale i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość. Zdobywanie kolejnych stopni to nie prezent, lecz nagroda za włożony wysiłek i osiągnięcie kolejnych umiejętności. Jest to nauka łączenia wykonanej pracy z rezultatem
 • BEZPIECZEŃSTWO. Judo jest sztuką walki. W sytuacji zagrożenia niektóre elementy techniczne mogą być wykorzystane w celu samoobrony. Mniejszy i słabszy może pokonać większego i silniejszego przeciwnika…
 • WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE. Klub to coś więcej niż miejsce do prowadzenia zabaw ruchowych i ćwiczeń, a koleżanki i koledzy z grupy tworzą społeczność. Przynależność do grupy o wspólnych zainteresowaniach stanowi nieocenioną wartość w rozwoju zarówno dzieci, jak i młodzieży. Judo uczy współpracy oraz współodpowiedzialności – za partnera i za całą grupę. Wspólne treningi, spotkania okolicznościowe, a także wyjazdy na zawody i na obozy sportowe budują trwałe więzi emocjonalne – często na całe życie.
 • ŁATWIEJSZE PRZYSWAJANIE NAUKI SZKOLNEJ. Problemy w nauce szkolnej u dziecka zazwyczaj wynikają z mniejszych lub większych zaburzeń tzw. integracji sensomotorycznej. Może się to wydać nieco dziwne, ale problemy szkolne np. z czytaniem (język polski), liczeniem (matematyka) czy orientacją na mapie (geografia) mają swoje podłoże w niedostatecznym rozwoju ruchowym dziecka. Można ich uniknąć stosując odpowiedni „trening” mózgu poprzez ruch, zanim jeszcze dziecko pójdzie do szkoły. Znaczną część takich wymagań spełnia ZABAWA w JUDO.